1 2 3 4 5
 • 14 apr 2014

  Directeur Nederlandse Zorgautoriteit in opspraak.

  De Nederlandse Zorgautoriteit, NZa, heeft toezicht op de zorgsector en is in ernstige opspraak gekomen. Door slechte beveiliging van computer systemen zijn privacy gevoelige dossiers inzichtelijk. De directeur geeft volgens de NRC van 10 april toe dat zijn organisatie niet voldoende op orde is.

 • 8 apr 2014

  Hoe kan de Nederlander trots zijn op een rijk dat zelf niet durft te bezuinigen.

  Hoe kan de Nederlander trots zijn op een rijk dat zelf niet durft te bezuinigen.

  De decentralisatie van overheidstaken naar de gemeente zijn helaas weer een groot voorbeeld dat het rijk niet luistert naar de burger.

 • 6 apr 2014

  Taken en werkzaamheden van raadsleden

  Een raadslid is een volksvertegenwoordiger en onderhoudt daarom contacten met de samenleving. Het raadslid dient ontwikkelingen in de samenleving te vertalen naar concrete zaken in de raad, die mogen rekenen op draagvlak.

 • 6 apr 2014

  Alweer een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in de problemen.

  Alweer een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in de problemen. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit , NVWA, is ernstig in opspraak gekomen door de aangetoonde vleesschandalen. Het is de taak van de NVWA toe te zien op de hele vleessector van boer tot verkooppunt van verpakt en los vlees.

 • 13 nov 2013

  3 % regeling

  De Nederlandse staat geeft 50 % van het nationaal inkomen (600 miljard) uit in euro’s, 300 miljard per jaar.
  Het grootste gedeelte 240 miljard euro’s gefinancierd uit belas-tingen – accijnzen en een kleiner deel 40 miljard uit aardgas-geld –winst van staatsbedrijven en boetes.
  De rest 20 miljard moet elk jaar worden bijgeleend.
  Over dat laatste bedrag het begrotingstekort gaat het nu de he-le tijd.

0
7
http://www.trotsopnederland.com/data/themes/magpress